B&W B'ham

B&W B'ham - student project

B&W B'ham - image 1 - student project

Back Light :: f/18

 

B&W B'ham - image 2 - student project

Side Light :: f/4

 

B&W B'ham - image 3 - student project

Front Light :: f/5.6

 

_ Sniperstreets

Photographer

Enseignant·e