Sammie introduction

Hajimemashite! Watashi wa Sammie desu. Ni juu nana sai desu. Watshi wa kekkonshiki to potoreto no shashin-ka desu. America ni sumimasu. Nihon no koto ga suki ryoko ni ikitaidesu no de nihongo o benkyou shite imasu. Karasu arigato!

 

Nice to meet you! My name is Sammie. I am 27 years old. I am a wedding and portrait photographer. I live in America. I am studying Japanese because I like Japanese things and I want to travel. Thank you for the class!

Samantha Baddon
Embrace life, connection and growth.