Monochrome mountains

Monochrome mountains - student project

Monochrome mountains - image 1 - student project