Exercise 1_Zolotov

Exercise 1_Zolotov - image 1 - student projectExercise 1_Zolotov - image 2 - student project