“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates

“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - student project

“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - image 1 - student project“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - image 2 - student project“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - image 3 - student project

“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - image 4 - student project

“You Can Draw Christmas Cuties!” Class by Yasmina Creates - image 5 - student project