Tạo lập và thử nghiệm mô hình kinh doanh xã hội (Building and validating social business model)

YSEE Vietnam

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
10 Videos (41m)
  • 1. 1 Mô hình kinh doanh Canvas (Business Model Canvas)

   2:45
  • 1.2 iPod Apple (Case study: iPod Apple)

   1:33
  • 2. Lồng ghép mục tiêu xã hội (Integrating social objectives)

   6:42
  • 3. Đo lường tác động xã hội (Measuring social impact)

   2:05
  • 4.1 Thử nghiệm mô hình kinh doanh (Validating your social business model)

   2:21
  • 4.2 DN Rau Bác Tôm (Case study Rau Bac Tom)

   4:53
  • 4.3 DN Thế hệ xanh (Case study: Green Generation)

   6:06
  • 5.1 Thu hút vốn đầu tư (Attracting social investment)

   4:34
  • 5.2 Vai trò của tác động xã hội (Role of social impact under investors' perspective)

   5:25
  • 6. Nhân rộng mô hình kinh doanh (Scaling up your social venture)

   4:17

About This Class

Tiếp nối khóa học đầu tiên về "Lựa chọn và tìm kiếm ý tưởng kinh doanh xã hội" trong chuỗi khóa học "Khởi nghiệp xã hội ", dự án YSEE tiếp tục giới thiệu đến các bạn  mô hình kinh doanh Canvas và cách thức để biến ý tưởng kinh doanh xã hội của mình trở thành hiện thực.

Giảng viên:

Thầy Nguyễn Quang Huy, hiện là giảng viên Đại học Ngoại Thương Hà Nội. Thầy đã hướng dẫn nhiều nhóm sinh viên Việt Nam đạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp trong và ngoài nước: Giải nhì Khởi nghiệp quốc gia năm 2009, Giải nhì Thử thách dự án kinh doanh McKinsey Mekong năm 2010, Giải nhất Thử thách dự án kinh doanh McKinsey Mekong năm 2011, Chung kết Dự án kinh doanh khởi nghiệp xã hội toàn cầu khu vực Đông Nam Á năm 2012, Giải ba Thử thách dự án kinh doanh khu vực Mekong 2013. Thầy là người đề xuất ý tưởng "Tuần lễ Doanh nhân toàn cầu" lần đầu tại Đại học Ngoại Thương với Hội thảo "Tuổi trẻ với Doanh nghiệp xã hội" và Cuộc thi "Thử thách sáng tạo FBA" vào tháng 11/2012. Giảng viên: Nguyễn Quang Huy

85

Students

--

Projects

?? th?c ??y tinh th?n kh?i nghi?p trong c?ng ??ng gi?i tr? Vi?t Nam, d? ?n YSEE - YSEALI Social Entrepreneurship Empowerment ra ??i. D? ?n ???c th?c hi?n b?i nh?m c?u sinh vi?n c?c ch??ng tr?nh h?c b?ng c?a ch?nh ph? Hoa K? v? ???c h? tr? t?i ch?nh b?i ??i s? qu?n Hoa K? t?i Vi?t Nam. D? ?n YSEE k?o d?i trong v?ng 1 n?m v?i c?c ho?t ??ng c? th? l? c?c kh?a h?c tr?c tuy?n, h?i th?o t? v?n chia s? v? tr?i h? kh?i nghi?p x? h?i v?i s? g?p m?t c?a nh?ng doanh nghi?p x? h?i v? di?n gi? n?i ti?ng....

See full profile