My Cooking Class

Bích Phương

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
3 Lessons (12m)
  • 1. HÔM NAY PHƯƠNG NẤU (TẬP 1) Bánh Dẻo Lạnh

   3:08
  • 2. HÔM NAY PHƯƠNG NẤU (TẬP 2) Liu Sha Bao

   2:58
  • 3. HÔM NAY PHƯƠNG NẤU (TẬP 3) Bún Tôm Quảng Ninh

   5:34

About This Class

Lớp học nấu ăn sẽ giúp ích các Bạn!