Sorry, your browser is not supported
To have the best experience using Skillshare, we recommend that you use one of these supported browsers.

Müzik Teorisi: Temel Müzik Kavramları

Ebubekir Akçeşme, Civil Engineer, Musician

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
8 Videos (40m)
  • 1) Temel Kavramlar: Vuruş, Beat, Ölçü, Bar, Porte, Dizek, BPM gibi kavramlar

   2:44
  • 2) Temel Kavramlar: Ses ve Frekans İlişkisi

   1:27
  • 3) Temel Kavramlar: Nota ve Frekans İlişkisi, Oktav

   1:49
  • 4) Temel Kavramlar: Anahtar, Ölçü, Vuruş

   6:38
  • 5) Gam ve Akorlar ile Genel Tekrar

   9:12
  • 6) Gam ve Akorlar ile Genel Tekrar

   9:39
  • 7) Genel Tekrar

   7:47
  • Bu derste öğrendiklerimizle ne yapacağız?

   1:00

About This Class

b84c3034

Bu derslerde ses, frekans, vuruş, bar, nota, anahtar, gam ve akor gibi temel müzik kavramlarını öğreneceğiz; müzik teorisi üzerine konuşacağız.

1

Student

--

Projects

0

Reviews (0)

Ebubekir Akçeşme

Civil Engineer, Musician

1991 y?l?nda Kayseri'nin ?ncesu il?esinde do?du.

2005 y?l?nda Mustafa ?zkan Anadolu lisesine birincilikle girdi. Lise y?llar?nda okul ??renci birli?i ba?kanl???, okul ve il?e temsilcili?i, onur kurulu ba?kanl??? g?revlerinde bulundu. 2008 y?l?nda Avrupa'da yay?nlanan Europian Pupils Magazine isimli dergide "Kalem ve Yaz?" ile ilgili yaz?s? yay?nland?. Ayn? i? i?in haz?rlad??? web-sitesi sayesinde okulundaki Comenius program? kapsam?nda ?al??an ekibe girdi ve Yunanistan'?n Selanik kenti...

See full profile