Kuinka teet sävytystikun. Lyijykynäpiirtämisen perusteet; osa kaksi | Jarmo Tikka | Skillshare

Kuinka teet sävytystikun. Lyijykynäpiirtämisen perusteet; osa kaksi

Jarmo Tikka, Teacher, Designer, Carpenter, Artist

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
5 Videos (16m)
  • Esittely

   2:38
  • Sävytystikun hyödyt ja valmistus

   5:52
  • Sävytystikun hionta

   1:47
  • Viimeistely ja käyttö

   3:19
  • Palaute ja kurssitehtävä

   2:47

About This Class

Tällä videolla opit kuinka tehdään sävytystikku, jota tarvitaan piirrettäessä lyijykynäpiirustuksia sävytystekniikalla.  Seuraa vaihe vaiheelta kuinka tikku valmistetaan ja viimeistellään käyttöä varten. Sävytystikun tekotaidosta tulee olemaan sinulle paljon hyötyä opetellessasi lyijykynäpiirtämistä. 

Videon lopussa saat tilaisuuden kokeilla, kuinka tikkua voidaan käyttää piirustusvälineenä.

Seuraavassa opetusvideossani saat lisäharjoitusta tikun käyttöön.

Tervetuloa mukaan!

4

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Jarmo Tikka

Teacher, Designer, Carpenter, Artist

I like to do things by hands, whether it comes to work or hobby. I have always been naturally gifted in drawing and painting. Besides my studies at the areas of handcraft and design I have learned many things through self study. My work as a teacher of carpentry has taught me many things from woodwork.

I am a creative person and love to make new things and designs. Items that has got an idea and are beautiful are close to my heart. I like to spend free time at nature with my self-made ...

See full profile

Report class