Kennis Van De Nederlandse Samenleving KNS 100 Vragen | BOUKRAA ABDELHAFID | Skillshare

Kennis Van De Nederlandse Samenleving KNS 100 Vragen

BOUKRAA ABDELHAFID, Docent Inburgering

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
11 Videos (31m)
  • INTRODUCTION

   2:32
  • VRAGEN : 01-10

   2:20
  • VRAGEN : 11-20

   2:16
  • VRAGEN : 21-30

   2:52
  • VRAGEN : 31-40

   2:53
  • VRAGEN : 41-50

   2:50
  • VRAGEN : 51-60

   3:14
  • VRAGEN : 61-70

   2:41
  • VRAGEN : 71-80

   2:52
  • VRAGEN : 81-90

   3:01
  • VRAGEN : 91-100

   3:16

About This Class

Deze 100 vragen staan in het fotoboek. Tijdens het examen op de ambassade moet u 30 van deze vragen op de computer beantwoorden. U ziet de foto’s én u hoort de vragen. U ziet twee antwoordmogelijkheden. U moet het juiste antwoord aanklikken met de muis.

Het examen duurt 30 minuten en de beoordeling van het examen wordt automatisch uitgevoerd. Het eindresultaat van het examen uitgedrukt in een cijfer, een geheel getal tussen 1 en 10.

 

14

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Lifestyle Languages
Report class