How to Make A Killer First Impression in Sales and Business Development | Patrick Dang | Skillshare

How to Make A Killer First Impression in Sales and Business Development

Patrick Dang, Founder of SalesLegacy.co

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
6 Lessons (38m)
  • 1. How to Make a Killer First Impression in Sales and Business Development Final

   1:13
  • 2. Building Rapport

   7:40
  • 3. Elements of Communication

   7:52
  • 4. Mirroring

   8:02
  • 5. Setting Expectations

   4:06
  • 6. Breaking Down Setting Expectations

   8:49

About This Class

Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu chính xác cách tạo ấn tượng đầu tiên tuyệt vời để bán hàng và phát triển kinh doanh.

Kiến thức trong khóa học này cũng áp dụng cho bạn nếu bạn muốn trở nên thuyết phục và có ảnh hưởng hơn trong cuộc sống hàng ngày của bạn bằng cách sử dụng các kỹ năng bán hàng tiên tiến nhất.