Hoe maak je binnen het uur een volledige internetsite met WordPress? | Ruud Rensink | Skillshare

Hoe maak je binnen het uur een volledige internetsite met WordPress?

Ruud Rensink, Expert in Office, MindMapping, SpeedReading, Sales

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
29 Videos (1h 6m)
  • WordPress binnen het uur

   2:03
  • Video verkenning enkele wordpress sites

   2:23
  • WordPress Downloaden

   1:36
  • Iets over website hosting

   0:16
  • WordPress activeren en een eerste verkenning

   3:38
  • Op 2 schermen werken

   0:51
  • Het 2x2 systeem

   0:22
  • Training volledig?

   0:56
  • Thema's aanpassen

   3:08
  • Pagina's maken

   2:57
  • Pagina toolbar gebruiken

   4:38
  • Pagina instellingen aanpassen

   6:10
  • Doen!

   0:20
  • Weergave en Customizer Verkennen

   1:38
  • Layout aanpassen

   2:15
  • Media Toevoegen

   4:16
  • Afbeelding aanpassen

   1:56
  • Customizer Vervolg

   2:50
  • YouTube filmpje in pagina plaatsen

   2:08
  • Exporteren

   2:09
  • Introductie Plugins

   3:05
  • Antispam Bee

   2:54
  • WP Edit

   3:40
  • Tabel maken met WP Edit

   1:25
  • Wie ben ik

   1:01
  • 2x2x2 systeem

   0:39
  • Inloggen

   1:04
  • Updates bijwerken

   4:28
  • Tot zover voor nu binnenkort meer

   0:56

About This Class

79c44bab

Wil jij snel alleen dát leren wat nodig is om snel een effectieve internetsite te leren? Dan is deze training voor jou!

Niet allerlei theoretische mogelijkheden doorlopen, maar snel praktisch toepasbaar leren hoe je een internetsite maakt.

Middels deze training heb je stap voor stap je eigen internetsite gemaakt én gepubliceerd!

Na deze training ben je in staat om nog meer internetsites te maken, zowel voor jezelf als voor anderen!

Je weet hoe het systeem van WordPress werkt en je kan met veel vertrouwen verder gaan verkennen.

14

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Ruud Rensink

Expert in Office, MindMapping, SpeedReading, Sales

My Mission:
To provide the benefits of BrainSkills to the largest number of people possible. Specialties:
My knowledge and ability in BrainSkills & my enthousiastic way of teaching. Who am I:

I am a passionate & professional trainer that wants to share the benefit of Microsoft Office, SpeedReading, Mind Mapping & Sales with you. My experience is that SpeedReading & Mind Mapping can help you live a better life. I am very serious about that! And about better Sales? You can imag...

See full profile

Report class