Hoe maak je binnen het uur een volledige internetsite met WordPress?

Ruud Rensink, Expert in Office, MindMapping, SpeedReading, Sales

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
29 Lessons (1h 6m)
  • 1. WordPress binnen het uur

   2:03
  • 2. Video verkenning enkele wordpress sites

   2:23
  • 3. WordPress Downloaden

   1:36
  • 4. Iets over website hosting

   0:16
  • 5. WordPress activeren en een eerste verkenning

   3:38
  • 6. Op 2 schermen werken

   0:51
  • 7. Het 2x2 systeem

   0:22
  • 8. Training volledig?

   0:56
  • 9. Thema's aanpassen

   3:08
  • 10. Pagina's maken

   2:57
  • 11. Pagina toolbar gebruiken

   4:38
  • 12. Pagina instellingen aanpassen

   6:10
  • 13. Doen!

   0:20
  • 14. Weergave en Customizer Verkennen

   1:38
  • 15. Layout aanpassen

   2:15
  • 16. Media Toevoegen

   4:16
  • 17. Afbeelding aanpassen

   1:56
  • 18. Customizer Vervolg

   2:50
  • 19. YouTube filmpje in pagina plaatsen

   2:08
  • 20. Exporteren

   2:09
  • 21. Introductie Plugins

   3:05
  • 22. Antispam Bee

   2:54
  • 23. WP Edit

   3:40
  • 24. Tabel maken met WP Edit

   1:25
  • 25. Wie ben ik

   1:01
  • 26. 2x2x2 systeem

   0:39
  • 27. Inloggen

   1:04
  • 28. Updates bijwerken

   4:28
  • 29. Tot zover voor nu binnenkort meer

   0:56
How students rated this class
Leave Review

Watch more to review

We ask our students to watch a few lessons before reviewing to make sure we get quality feedback!

Best Suited for
 --  Beginner Intermediate Advanced Beginner/Intermediate Intermediate/Advanced All Levels

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Be the first!

No ratings just yet—watch a few lessons to be the first to share whether this class met your expectations.

Expectations Met?
 • Exceeded!
  0%
 • Yes
  0%
 • Somewhat
  0%
 • Not really
  0%
Be the first to leave a review in our updated system!