Học cách quản lí thời gian cho người lãnh đạo | Vĩnh B. | Skillshare

Học cách quản lí thời gian cho người lãnh đạo

Vĩnh B., Entrepreneur & Speaker

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
5 Lessons (26m)
  • 1. Bài 1 Giới thiệu khoá học

   1:11
  • 2. Bài 2 Quản lý thời gian là gì

   4:49
  • 3. Bài 3 Sáu lỗi thường gặp khi quản trị thời gian

   6:27
  • 4. Bài 4 Kế hoạch hành động

   5:38
  • 5. Bài 5 Đặt ưu tiên cho công việc

   8:13

About This Class

Trong khóa học này, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm hiểu kỹ năng quản lí thời gian - một kỹ năng vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện tại nhưng lại rất ít người thực sự làm chủ được nó. Đặc biệt, chúng ta sẽ xem xét và học quản lí thời gian dưới góc nhìn của một nhà quản lí, đi sâu hơn về các góc nhìn và những vấn đề phát sinh mà một người quản lí có thể gặp phải trong vấn đề quản lí thời gian.

 • Quản lí thời gian là gì
 • Lỗi thường gặp trong quản lí thời gian
 • Phương pháp lên kế hoạch hành động
 • Tư duy ưu tiên công việc trong quá trình quản lí