Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
6 Lessons (58m)
  • 1. Cashirka koowaad candlestick patterns

   5:14
  • 2. Cashirki 2aad candlestick patterns

   14:03
  • 3. Cashirka 3aad Candlestick patterns

   9:48
  • 4. Doji candlestick

   8:03
  • 5. Hammer candlestick

   9:00
  • 6. Pin bar pattern

   11:57

About This Class

Fasalkani waxaad kubaran doontaa sida shumacyada suuqa loo akhriyo.

wxaan halkana kuu soo duubnay cashiro aan filayo in ey in badan kaacaawain doonaan sida suuqa loo akhriyo.

waxaa kale ood kubaran doontaa galida suuqa iyo kabixida adigoo candlestick isticmaalaayo.