Bevezető az online marketing alapjaiba | Mátyás Bathó | Skillshare

Bevezető az online marketing alapjaiba

Mátyás Bathó

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
18 Videos (1h 2m)
  • Bevezető

   5:07
  • A hatékony munkavégzés

   0:26
  • SMART célok

   7:57
  • A marketing alapjai

   0:37
  • Szegementálás

   3:25
  • Pozicionálás

   4:49
  • Marketing mix

   2:53
  • Adatok gyűjtése, mérése

   2:21
  • Legnagyobb hibák 1

   2:28
  • Legnagyobb hibák 2

   3:19
  • Legnagyobb hibák 3

   4:34
  • Legnagyobb hibák 4

   3:50
  • E-mail címek, adatok

   3:27
  • Hírlevél

   2:56
  • Facebook oldal

   5:52
  • Offline marketing

   3:29
  • Szórólap, plakát

   2:19
  • Zárszó

   1:53

About This Class

A kurzus a marketingről szól, de szeretnék több területet is a lehetőségekhez mérten lefedni. 
Hiszen most - minél hamarébb tudatosítod, annál jobb - a változás útjára léptél. Erre van egy nagyszerű idézet: “Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel azt létrehoztuk.” (Albert Einstein).

1

Student

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

T?bb 100 ?r?nyi vide?anyag ?s t?bb 10 marketing tematik?j? k?nyv van m?g?ttem. Jelenleg t?rs-szervez?k?nt ?s marketing menedzserk?nt dolgozom Szlov?kia legnagyobb Gasztrofesztiv?lj?n.

A marketinggel 3 ?ve ismerkedtem meg, az?ta napi szinten k?pzem magam. Ak?r 10 perc, ak?r t?bb ?ra, minden nap tanulok valamit. Erre nincs jobb sz? mint a KAIZEN.

F?bb tapasztalatok ?s ?rdekl?d?sem:

-Szoci?l m?dia marketing

-Gerilla marketing

-Gamifik?ci?

-C?lkit?z?s ?s...

See full profile

Report class