Autocad Master - 1 ay içinda Autacad-ı tam öyrən. | Murad Gulaliyev | Skillshare

Autocad Master - 1 ay içinda Autacad-ı tam öyrən.

Murad Gulaliyev, Learn how to create something awesome

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
92 Videos (8h 36m)
  • Student versiyasını yükləyirik

   8:41
  • 1-1 Quick panellə tanışlıq

   4:23
  • 1-2 İnterfeys ilə ilk tanışlıq

   7:33
  • 1-3 İş bölgəsi və əmrlər sətri ilə tanışlıq

   8:05
  • 1-4 Alt panellə tanışlıq

   4:52
  • 1-5 Alətlər lenti ilə tanışlıq

   6:20
  • 2-1 Files bölümü

   3:33
  • 2-2 Display bölümünü incələyirik

   8:58
  • 2-3 Open və Save bölümü

   5:43
  • 2-4 İstifadəçi ayarları

   7:20
  • 2-5 Drafting bölümü

   7:51
  • 2-6 Selection bölümü

   11:37
  • 2-7 Profil bölümü

   4:53
  • 28 Şablonlarla işləməyi öyrənirik

   5:21
  • 2-9 Unit Ölçü vahidləri

   2:55
  • 3-1 Naviqasiyanın ən rahat yolları

   5:27
  • 3-2 Model və vərəq rejimi

   3:03
  • 3-3 View Manager Görünüş meneceri

   4:13
  • 4-1 Line

   4:47
  • 4-2 Circle Dairə

   6:09
  • 4-3 Arc Qövs alətini incələyirik

   7:58
  • 4-4 Ellip

   2:48
  • 4-5 Spline

   6:11
  • 4-6 Polyline

   3:57
  • 4-7 Rectangle və Poligon

   5:35
  • 4-8 Şüa və bulud

   8:51
  • 4-9 Ölçü nöktələri

   3:06
  • 4-10 Multiline

   6:01
  • 5-1 Seçmə alətləri

   10:10
  • 5-2 Move və Copy HD

   7:30
  • 5-3 Rotate və Scale

   8:00
  • 5-4 Array əmri

   11:59
  • 5-5 Offset və Mirror əmrləri

   6:56
  • 5-6 3 Əlavə əmr

   3:54
  • 5-7 Trim və Extend əmrləri

   3:22
  • 5-8 Break

   3:29
  • 5-9 Əvəzedici nöktələr

   2:27
  • 5-10 Hatch Xəttləmə

   3:26
  • 5-11 Fillet və daha 2 əmr

   5:53
  • 5-12 Polyline edit

   2:32
  • 6-1 Tor və bağlanma

   6:07
  • 6-2 Polar izləmə

   3:05
  • 6-3 Dinamik giriş

   4:47
  • 6-4 Obyektlərə bağlanma

   9:50
  • 6-5 From

   2:47
  • 6-6 Object tracking və Midpoint

   2:53
  • 67 Koordinat sistemi

   7:09
  • 7-1 Təcrübə

   7:12
  • 7-2 Proyekt işləyirik 1 ci hissə

   4:36
  • 7-3 Proyekt işləyirik 2 ci hissə

   10:57
  • 7-4 Proyekt işləyirik 3 ci hissə

   9:43
  • 7-5 Proyekt işləyirik 4 cü hissə

   7:59
  • 7-6 Proyekt işləyirik 5 ci hissə

   8:14
  • 8 1 Ştrixləmə nədir HD

   8:38
  • 8 2 Ştrixlənmə probleminin həlli HD

   2:16
  • 8 3 Gradient HD

   5:41
  • 9 1 Text HD

   6:35
  • 9 2 Tək sətirli tekst HD

   6:12
  • 9 3 Çox sətirli tekst HD

   6:34
  • 10 1 Ölçülərlə ilk tanışlıq HD

   7:59
  • 10 2 Ölçüləri təyin etmək üçün alətlər HD

   6:05
  • 10 3 Ölçüləri təyin etmək üçün alətlər 2 ci hissə HD

   7:03
  • 10 4 Ölçü alətlərinin stili HD

   13:35
  • 10 5 Ölçü alətinin növünə görə stilin dəyişilməsi HD

   1:56
  • 10 6 Multileader nədir HD

   5:20
  • 11 1 Obyektlərin gizlədilməsi və izolasiya olunması HD

   2:39
  • 11 2 Laylarla ilk tanışlıq HD

   4:52
  • 11 3 Laylarla tanışlığa davam HD

   11:04
  • 11-4 Layların köməkçi alətləri

   7:26
  • 11-5 Layların yerinin dəyişilməsi

   2:49
  • 12-1 Qruplar

   5:00
  • 12-2 Bloklarla ilk tanışlıq

   5:21
  • 12-3 Blok daxili laylar

   4:16
  • 12-4 Blokların xüsusiyyətləri

   4:09
  • 12-5 Dinamik bloklar

   4:11
  • 13-1 Atributlarla ilk tanışlıq

   5:36
  • 13-2 Atributları bloka əlavə edirik

   2:34
  • 13-3 Cədvəllərlə ilk tanışlıq

   3:30
  • 13-4 Cədvəllərin stili

   6:46
  • 13-5 Atributların köməyi ilə cədvəli doldururuq

   3:42
  • 14-1 Export

   2:57
  • 14-2 Faylların sənədə bağlanması

   4:36
  • 14-3 Dəyişilmiş faylların yenilənməsi

   1:57
  • 14-4 Xref in əlavə funksiyaları

   3:53
  • 14-5 Xref ilə bağlanmış obyektləri silirik

   3:15
  • 15-1 Vərəq rejimi ilə tanışlıq

   5:02
  • 15-2 Viewport görünüş pəncərəsi

   3:01
  • 15-3 Pəncərələrdə obyektlərin gizlədilməsi

   3:26
  • 15-4 Viewport yaratmağın yolları

   2:41
  • 15-5 Anntotativlik nədir

   3:21
  • 16-1 Çap etmə üsulları

   6:11
  • 16-2 E transmitter

   2:58

About This Class

Bu video kursda siz Autocad proqramını 0-dan başlayaraq addım addım öyrənə biləcəksiniz. 

3

Students

--

Projects

 • --
 • Beginner
 • Intermediate
 • Advanced
 • All Levels
 • Beg/Int
 • Int/Adv

Level

Community Generated

The level is determined by a majority opinion of students who have reviewed this class. The teacher's recommendation is shown until at least 5 student responses are collected.

Murad Gulaliyev

Learn how to create something awesome

Technology Web Development CAD Autocad
Report class