Adobe Comp ו Procreate עיצוב כרטיס ביקור באמצעות אפליקציות | Viki Kloper-Weidenfeld | Skillshare

Adobe Comp ו Procreate עיצוב כרטיס ביקור באמצעות אפליקציות

Viki Kloper-Weidenfeld, Teaching creativity using iPad

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
27 Lessons (1h 10m)
  • 1. מבוא

   1:02
  • 2. מטרת הקורס

   0:16
  • 3. למי מיועד הקורס

   0:12
  • 4. מה להכין מראש

   0:15
  • 5. מהו כרטיס ביקור

   2:03
  • 6. דוגמאות לכרטיסי ביקור

   3:11
  • 7. חשיבות תכנון הכרטיס מראש עבור הדפסה

   2:34
  • 8. חשיבות שימוש בתבנית

   1:48
  • 9. הורדת התבנית למכשיר

   2:08
  • 10. טעינת התבנית לאפליקציית Procreate

   2:54
  • 11. חשיבות שמירת התבנית בשכבה נפרדת

   1:56
  • 12. שלבים לעיצוב כרטיס ביקור

   4:05
  • 13. הצגת כרטיס ביקור ומה אני הוכלת לשנות

   1:06
  • 14. מקורות קניה של אלמנטים גראפיים

   2:06
  • 15. תכנון כרטיס הביקור

   5:33
  • 16. חיפוש אלמנטים גראפיים

   4:34
  • 17. מיקום הרקע בצד הקדמי

   3:25
  • 18. מיקום הרקע בצד האחורי

   1:59
  • 19. מיקום הלוגו

   1:54
  • 20. הכנסת טקסט עם פרטים אישיים

   5:53
  • 21. מיקום האלמנטים בצד האחורי

   2:57
  • 22. התוצאה הסופית

   2:18
  • 23. הדפסה ביתית של כרטיס הביקור

   2:28
  • 24. פניה לבית הדפוס

   4:42
  • 25. הכנת הקובץ להדפסה

   4:46
  • 26. התוצאה הסופית

   3:20
  • 27. סיכום

   0:59

About This Class

בהדרכה זו תלמדו איך אפשר לעצב כרטיס ביקור ממש לבד בכמה צעדים פשוטים. 

נניח שרק הקמתם עסק קטן או שאתם חושבים לפתוח עסק. אין לכם תקציב של אלפי שקלים לעשות מיתוק. נכון?

אני רוצה להראות לכם שאתם יכולים לעשות את המיתוג הראשוני של העסק ממש לבד.

בשביל זה אינכם זקוקים לתוכנות גרפיות מתקדמות במחשב. ובשלב הזה אינכם צריכים לפנות למעצב גרפי ולהוציא תקציבים. כל מה שאתם צריכים זה להוציא את האייפד שלכם או של בני משפחתכם ולהתקין מספר אפליקציות. חלקן חינמיות אך חלקן בתשלום לא גבוה. 

מה אתם צריכים להכין בשביל לבצע את המשימות:

 • אייפד עם מערכת הפעלה עדכנית. 
 • עט סטילוס (אופציונלי)
 • אפליקציה שנקראת Procreate (בתשלום)
 • אפליקציה שנקראת Adobe Capture (חינמית)

df75de13