Adobe Comp ו Procreate עיצוב כרטיס ביקור באמצעות אפליקציות

Viki Kloper-Weidenfeld, Teaching creativity using iPad

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
27 Lessons (1h 10m)
  • 1. מבוא

   1:02
  • 2. מטרת הקורס

   0:16
  • 3. למי מיועד הקורס

   0:12
  • 4. מה להכין מראש

   0:15
  • 5. מהו כרטיס ביקור

   2:03
  • 6. דוגמאות לכרטיסי ביקור

   3:11
  • 7. חשיבות תכנון הכרטיס מראש עבור הדפסה

   2:34
  • 8. חשיבות שימוש בתבנית

   1:48
  • 9. הורדת התבנית למכשיר

   2:08
  • 10. טעינת התבנית לאפליקציית Procreate

   2:54
  • 11. חשיבות שמירת התבנית בשכבה נפרדת

   1:56
  • 12. שלבים לעיצוב כרטיס ביקור

   4:05
  • 13. הצגת כרטיס ביקור ומה אני הוכלת לשנות

   1:06
  • 14. מקורות קניה של אלמנטים גראפיים

   2:06
  • 15. תכנון כרטיס הביקור

   5:33
  • 16. חיפוש אלמנטים גראפיים

   4:34
  • 17. מיקום הרקע בצד הקדמי

   3:25
  • 18. מיקום הרקע בצד האחורי

   1:59
  • 19. מיקום הלוגו

   1:54
  • 20. הכנסת טקסט עם פרטים אישיים

   5:53
  • 21. מיקום האלמנטים בצד האחורי

   2:57
  • 22. התוצאה הסופית

   2:18
  • 23. הדפסה ביתית של כרטיס הביקור

   2:28
  • 24. פניה לבית הדפוס

   4:42
  • 25. הכנת הקובץ להדפסה

   4:46
  • 26. התוצאה הסופית

   3:20
  • 27. סיכום

   0:59

Project Description

המשימה שלכם להיום היא:

 • להוריד את התבנית בקובץ המצורף
 • לראות שאתם מבינים את העבודה עם השכבות
 • לא לשכוח לשמור שהתבנית תמיד תהיה בשכבה נפרדת
 • לייצור מאגר אלמנטים שאתם רוצים שיהיו בכרטיס הביקור שלכם
 • ליבא את כל האלמנטים לפרוקרייט
 • לסדר את כל האלמנטים בשני צידי הכרטיס
 •  להעלות תמונה עם התוצאה הסופית
 • אופציונלי: להעלות תמונה של הכרטיסים המודפסים

כמובן לא שלכוח לשאול שאלות במהלך בקורס. אני פה כדי לענות לכם כל שאלה קטנה שצצה.

בהצלחה!!! והכי חשוב תהנו!!! 

6f4ac6e1

תבנית

Resources(1)

Student Projects