Πρακτικός Οδηγός Για Όσους Θέλουν Να Ασχοληθούν Με Τον Τουρισμό

Maria Athanasopoulou

Play Speed
 • 0.5x
 • 1x (Normal)
 • 1.25x
 • 1.5x
 • 2x
4 Videos (10m)
  • Ενότητα Πρώτη: Θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά με τον τουρισμό!

   3:26
  • Ενότητα Δεύτερη: Είστε πραγματικά έτοιμοι?

   3:54
  • Ενότητα Τρίτη: Κάποιες ιδιαιτερότητες για τις οποίες θα πρέπει να έχετε προετοιμαστεί.!

   1:23
  • Ενότητα Τέταρτη: Τελευταίες οδηγίες για τους αποφασισμένους!

   1:18